mieszkanie
Jak wybrać mieszkanie? – porady,  Poradniki

Wydłużenie okresu rękojmi dewelopera to nie jedyna zmiana wynikająca z nowej ustawy konsumenckiej

Oceń ten artykuł

Nowa ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 24 czerwca 2014 roku w sporej swej części dotyczy również branży deweloperskiej. Niestety wiele firm deweloperskich bagatelizuje obowiązki nałożone przez ustawodawcę i stosuje się tylko do wydłużonego okresu rękojmi z 3 do 5 lat.

Sama rękojmia rzeczywiście uległa wydłużeniu, ale nie tylko. Przede wszystkim zmienił się tryb postępowania w zakresie obsługi pogwarancyjnej i to na korzyść klienta:

Zgodnie z ustawą, zgłoszenie usterki przyjęte przez dewelopera musi zostać rozpatrzone w terminie 14 dnia klient powinien otrzymać oświadczenie o uznaniu bądź nie uznaniu wady. Jeśli klient nie otrzyma w ciągu 14 dni oświadczenia od dewelopera  to zgodnie z obowiązującym prawem usterka automatycznie zostaje uznana i wymaga naprawy. Deweloper musi usunąć usterkę niezwłocznie jednak nie później w ciągu 14 dni. Każda naprawa powoduje ustanie biegu rękojmi na jej czas.

PRZYKŁAD

Np. Jeśli Kowalski zgłosił usterkę do dewelopera i deweloper ją uznał, a od momentu rozpoczęcia naprawy do jej zakończenia mija 5 dni, to automatycznie 5 letnia rękojmia wydłuża się o te 5 dni. Powoduje to przyspieszenie działania ze strony dewelopera, któremu nie opłaca się wydłużać procesu naprawy, gdyż wydłuża to automatycznie okres jego odpowiedzialności.

Drugim bardzo ważnym zapisem w nowej ustawie konsumenckiej jest obowiązek dewelopera, aby najpóźniej w chwili wyrażenia chęci zakupu przez klienta, poinformował go o (art. 8 ustawy):

  • rodzaju świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia (czyli zakup domu/mieszkania od dewelopera, rodzaj i forma własności itd.)
  • swoich danych identyfikujących (adres firmy, nip, regon, KRS, nr tel.)
  • łącznej cenie za świadczenie (w tym przypadku cenę brutto za nieruchomość, udział w gruncie, koszty aktów notarialnych, zmian lokatorskich itd.)
  • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji (podanie terminu odbioru nieruchomości, umowy przyrzeczonej oraz krótkie przedstawienie procedury zgłaszania usterek)
  • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia.

Rodzi to obowiązek przedstawienia klientowi przed podjęciem decyzji wszystkich mechanizmów oraz danych niezbędnych do pełnej analizy.

Czas biegu rękojmi deweloperzy liczą od dnia odbioru lokalu. Klient od tego dnia otrzymuje rękojmię zarówno na dom/mieszkanie jak i na części wspólne. Deweloper ma prawo ustanowić  również gwarancję, niemniej jednak ma obowiązek wskazać w jej treści , że klient ma prawo skorzystać z rękojmi, która jest nadrzędna . 

W momencie zakupu klienci nie myślą o czasie eksploatacji i tak trudnym temacie we współpracy z deweloperem jakim jest obsługa gwarancyjna. Procesowi usuwania usterek towarzyszą bardzo często emocje, których można uniknąć znając szczegółowo swoje prawa.

WAŻNE!

Zgłaszając usterkę należy pamiętać o przesłaniu jej wraz z dokumentacją zdjęciową listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dokumentacja pisemna nie mailowa jest skutecznym narzędziem przy zgłaszaniu usterek. Ponadto należy pamiętać o zapisywaniu terminów uznania usterek i czasu naprawy aby kontrolować wydłużenie rękojmi. Bardzo ważna informacja. Każdy klient otrzymuje swoją rękojmię na lokal i części wspólne uzależnioną od terminów odbioru lokalu. W sytuacji, gdy nasza rękojmia na części wspólne już się zakończyła, a sąsiad odebrał później lokal i jeszcze takową posiada, można za jego pośrednictwem zgłosić usterkę dotyczącą części wspólnych znajdujących się w pobliżu naszego mieszkania, nawet jeśli nasz sąsiad mieszka dalej. Rękojmia na części wspólne dotyczy całej nieruchomości wspólnej i trwa aż do upłynięcia terminu ostatniego mieszkańca.

Dodaj komentarz